Fuleex ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

WEBSITE: https://fuleex.io/ WHITEPAPER: http://fuleex.io/files/Fuleex_whitepaper_EN.pdf TELEGRAM: https://t.me/FuleexFULX ————————————————————————————————————- Author: xiaozay Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1789940 Fuleex ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

Ruby-X ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Tiềm Năng Dự Án

WEBSITE: https://ruby-x.io/ ANN Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4564194.msg41126532#msg41126532 WHITEPAPER: https://drive.google.com/file/d/0B6mGR3eqXfflcDY2VFJtaFRYSWZaTzZWMDhSMUhzLTNJQ2V3/view TELEGRAM: https://t.me/rubyexchangetoken ————————————————————————————————————- Author: xiaozay Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1789940 Ruby-X ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Tiềm Năng Dự Án

Ternion ICO Review – Phân Tích Cơ Bản Tiềm Năng Dự Án

————————————————————————————————————- Website: https://ternion.io/ Whitepaper: https://ternion.io/TernionWhitepaper_en.pdf Ann: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4623236.msg41743899#msg41743899 Telegram https://t.me/TernionOfficial Author: bulahp Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2169550 Ternion ICO Review – Phân Tích Cơ Bản Tiềm Năng Dự Án

Aimedis ICO REVIEW – Phân tích WhitePaper

Website: https://aim.aimedis.com/ Whitepaper: https://aim.aimedis.com/pdf/WhitepaperEN10.pdf Twitter: https://twitter.com/AimedisGlobal Facebook: https://www.facebook.com/aimedisglobal/ Telegram: https://t.me/aimedistoken By: dungnguyen2706 Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2139561 ETH: 0xF0e3CAEd3755166793D9865ca3d6153Dc5c92Ec5 Aimedis ICO REVIEW – Phân tích WhitePaper

Trabet ICO Review – Phân tích Dự án

Website : https://trabet.co/ WP : https://trabet.co/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter-child/images/en_whitepaper.png Twitter: https://twitter.com/CoinTrabet Facebook: https://www.facebook.com/TrabetCoin.co/ Telegram: https://t.me/joinchat/IcySnE8VFxMTlmJbl_vvAQ Bitcointalk:https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1381990;sa=summary ETH: 0xC9B0B1d04Ed358867e303DD3c07e289DE0359079 Trabet ICO Review – Phân tích Dự án

DACC ICO REVIEW – Phân tích WhitePaper

Website: http://dacc.co/ Whitepaper: http://dacc.co/whitepaper/Dacc.pdf ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4456509 Twitter: https://twitter.com/DACCblockchain Facebook: https://www.facebook.com/DACCblockchain/ Telegram: https://t.me/dacc_official_group_english Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2139561 ETH: 0xF0e3CAEd3755166793D9865ca3d6153Dc5c92Ec5 DACC ICO REVIEW – Phân tích WhitePaper

Phân Tích Tổng Quan ICO Bountie

Bountie tận dụng cơ hội chưa được khai thác để thách thức lối sống chơi game. Website: https://bountie.io Whitepaper: https://bountie.io/tokensale/docs/whitepaper.pdf ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2436226.0 Telegram: https://t.me/joinchat/GF8V1A6KA7H1AlXSVwy6VQ Video by: xiaozay Mail : luuhoanglong02@gmail.com Phân Tích Tổng Quan ICO Bountie

Phân Tích Tổng Quan All Stocks ICO

AllStocks được dẫn dắt bởi một nhóm các chuyên gia có nguồn gốc về tài chính, kinh doanh, blockchain, ngân hàng đầu tư, AI, dữ liệu lớn và fintech. WEBSITE: https://all-stocks.net/ ANN Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3210865.0 WHITEPAPER: https://all-stocks.net/wp-content/uploads/2018/04/Allstocks_whitepaper_VN.pdf TELEGRAM: https://t.me/all_stocks_ico ————————————————————————————————————- Author:…