Excalibur OS ICO Review – Tổng Quan Dự án

Website: https://excaliburos.com/ Whitepaper: http://excaliburos.com/whitepaper/Excalibur-OS-whitepaperv1.1.pdf ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5032767 Twitter: https://twitter.com/OsExcalibur Facebook: https://www.facebook.com/ExcaliburOS/ Telegram: https://t.me/excaliburico Author by taminhtam My bitcointalk profile : https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2166986 Address ETH : 0x6061490A6B4df7Bfda31AbD5508a549d45f89CF2 Telegram : @taminhtam Excalibur OS ICO Review – Tổng Quan Dự án

Tổng quan dự án ICO Infleum

Website: http://infleum.io/en/index Whitepaper: https://goo.gl/MRK4Ui Twitter: https://twitter.com/infleum Facebook: https://www.facebook.com/InfleumOfficial Telegram: https://t.me/infleum_official_EN —————————— By: chimthom9 Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1811400 ETH: 0x95483EBC6291f72858e20309f6738F434Afb7F36 Tổng quan dự án ICO Infleum

Coinolix Cryptocurrency Exchange ICO Review Tổng quan và đánh giá | Crypto Freedom

Coinolix Cryptocurrency Exchange ICO Review Tổng quan và đánh giá | Crypto Freedom Website: https://coinolix.com whitepaper: https://coinolix.com/document/coinoli… Telegram group: https://t.me/coinolixgroup Telegram channel: https://t.me/coinolix Twitter: https://twitter.com/coinolix Facebook: https://www.facebook.com/coinolix Linkedin: https://www.linkedin.com/company/coin… Instagram: https://www.instagram.com/coinolix Github: https://github.com/coinolixcryptoexch… Reddit: https://www.reddit.com/r/Coinolix Medium: https://medium.com/@coinolix Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_JO… Bitcointalk[ANN]:…

NGƯỠNG GIÁ QUAN TRỌNG NHẤT CỦA BITCOIN NĂM 2018 ? – COINMARKETCAP – OKEX – NYSE

NGƯỠNG GIÁ QUAN TRỌNG NHẤT CỦA BITCOIN NĂM 2018 ? – COINMARKETCAP – OKEX – NYSE Please subscribe my channel : http://bit.ly/2OqbLgM like and share video see too more video Thank you! NGƯỠNG GIÁ QUAN TRỌNG NHẤT CỦA BITCOIN NĂM…

Phân Tích Tổng Quan ICO Bountie

Bountie tận dụng cơ hội chưa được khai thác để thách thức lối sống chơi game. Website: https://bountie.io Whitepaper: https://bountie.io/tokensale/docs/whitepaper.pdf ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2436226.0 Telegram: https://t.me/joinchat/GF8V1A6KA7H1AlXSVwy6VQ Video by: xiaozay Mail : luuhoanglong02@gmail.com Phân Tích Tổng Quan ICO Bountie

Đánh Giá Tổng Quan Glitzkoin ICO

WEBSITE: https://www.glitzkoin.com/ ANN Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3355944.0 WHITEPAPER: https://www.glitzkoin.com/dist/img/pdf/Glitzkoin-Brochure.pdf TELEGRAM: https://t.me/joinchat/H2lmsxLwenY3S8Fp_CFQBA ————————————————————————————————————- Author: xiaozay Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1789940 Đánh Giá Tổng Quan Glitzkoin ICO

Phân Tích Tổng Quan All Stocks ICO

AllStocks được dẫn dắt bởi một nhóm các chuyên gia có nguồn gốc về tài chính, kinh doanh, blockchain, ngân hàng đầu tư, AI, dữ liệu lớn và fintech. WEBSITE: https://all-stocks.net/ ANN Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3210865.0 WHITEPAPER: https://all-stocks.net/wp-content/uploads/2018/04/Allstocks_whitepaper_VN.pdf TELEGRAM: https://t.me/all_stocks_ico ————————————————————————————————————- Author:…