Phần hai Giới thiệu chi tiết thời gian ico và token ARROUND

Website : https://arround.io/ Whitepaper : https://arround.io/content/file/arround-whitepaper-en.pdf Facebook : https://www.facebook.com/Arround-2052833448334195/ Telegram : https://t.me/ArroundSupport Bounty : https://bitcointalk.org/index.php?topic=4961058.0 ANN : https://bitcointalk.org/index.php?topic=3014006.0 Tác giả : minhzzz BCT url : https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1575762 Phần hai Giới thiệu chi tiết thời gian ico và token ARROUND

[Moon ICO]ARROUND ICO REVIEW – Giải pháp quảng cáo phân cấp đầu tiên trên thế giới trong thực tế t

ARROUND ICO REVIEW – Giải pháp quảng cáo phân cấp đầu tiên trên thế giới trong thực tế tăng cường – Website: https://arround.io/ – Whitepaper: https://arround.io/content/file/arround-whitepaper-en.pdf – Telegram: https://t.me/ArroundSupport – Facebook: https://www.facebook.com/Arround-2052833448334195/ – Twitter: https://twitter.com/ArroundPlatform – Bitcointalk Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2027069 –…

Skynet ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

—————————————————————————————— WEBSITE: https://skynet.co/ WHITEPAPER: https://skynet.co/docs/SkynetOpenNetwork.pdf TELEGRAM: https://t.me/SkynetOpenNetwork By: Thanden99 Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2036932 Skynet ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

[Review ICO] Đánh giá dự án KALC (Phần 2)

Website: http://kalc.io/ Whitepaper: http://kalc.io/assets/book/%E8%80%83%E6%8B%89%E8%8B%B1%E6%96%87%E7%89%88.pdf Facebook: https://www.facebook.com/kalcofficial/ Twitter: https://twitter.com/KALCofficial ———————————————————————————— Bitcointalk username: ailatoi112 Bitcointalk profile link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1809468 My ETH ADDRESS: 0x9fD56aE0ca17E36aEE6fD4bAcE459e48E9D5a795 [Review ICO] Đánh giá dự án KALC (Phần 2)

Esport Ecosystem ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

—————————————————————————————— WEBSITE: http://www.esportsecosystem.com/ WHITEPAPER: https://www.esportsecosystem.com/documents/ESE_Whitepaper_V4.pdf ANN BITCOINTALK: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4974527.0 TELEGRAM: http://www.t.me/esportsecosystem By: Thanden99 Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2036932 Esport Ecosystem ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

BEST ICO – BOLTTCOIN – Phân tích cách phân phối và sử dụng Boltt token

Website: https://bolttcoin.io/ Telegram: https://t.me/BolttCoin Ann thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3276720 My Bitcointalk Profile URL: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1354657 My eth: 0x404bf9a85aba60500517895177d47c8607ed4c23 BEST ICO – BOLTTCOIN – Phân tích cách phân phối và sử dụng Boltt token

Fuleex ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

WEBSITE: https://fuleex.io/ WHITEPAPER: http://fuleex.io/files/Fuleex_whitepaper_EN.pdf TELEGRAM: https://t.me/FuleexFULX ————————————————————————————————————- Author: xiaozay Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1789940 Fuleex ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

Ruby-X ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Tiềm Năng Dự Án

WEBSITE: https://ruby-x.io/ ANN Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4564194.msg41126532#msg41126532 WHITEPAPER: https://drive.google.com/file/d/0B6mGR3eqXfflcDY2VFJtaFRYSWZaTzZWMDhSMUhzLTNJQ2V3/view TELEGRAM: https://t.me/rubyexchangetoken ————————————————————————————————————- Author: xiaozay Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1789940 Ruby-X ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Tiềm Năng Dự Án

Inflr ICO Review | Giới Thiệu Phần Còn Lại Của Dự Án

Inflr ICO Review | Giới Thiệu Phần Còn Lại Của Dự Án Website: https://bit.ly/2vTajMc ANN thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4806019 WhitePaper: https://token.inflr.com/whitepaper Telegram: https://t.me/inflr Facebook: https://www.facebook.com/inflr Twitter: https://twitter.com/inflr Author: A Chang Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2307876 ETH: 0x380A5234EC8A93be1d91FB9301D46cE53949602d Inflr ICO Review | Giới Thiệu Phần Còn…