Fuleex ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

WEBSITE: https://fuleex.io/ WHITEPAPER: http://fuleex.io/files/Fuleex_whitepaper_EN.pdf TELEGRAM: https://t.me/FuleexFULX ————————————————————————————————————- Author: xiaozay Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1789940 Fuleex ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

Ruby-X ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Tiềm Năng Dự Án

WEBSITE: https://ruby-x.io/ ANN Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4564194.msg41126532#msg41126532 WHITEPAPER: https://drive.google.com/file/d/0B6mGR3eqXfflcDY2VFJtaFRYSWZaTzZWMDhSMUhzLTNJQ2V3/view TELEGRAM: https://t.me/rubyexchangetoken ————————————————————————————————————- Author: xiaozay Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1789940 Ruby-X ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Tiềm Năng Dự Án

Inflr ICO Review | Giới Thiệu Phần Còn Lại Của Dự Án

Inflr ICO Review | Giới Thiệu Phần Còn Lại Của Dự Án Website: https://bit.ly/2vTajMc ANN thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4806019 WhitePaper: https://token.inflr.com/whitepaper Telegram: https://t.me/inflr Facebook: https://www.facebook.com/inflr Twitter: https://twitter.com/inflr Author: A Chang Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2307876 ETH: 0x380A5234EC8A93be1d91FB9301D46cE53949602d Inflr ICO Review | Giới Thiệu Phần Còn…

Inflr ICO Review | Giới Thiệu Phần Còn Lại Của Dự Án

Inflr ICO Review | Giới Thiệu Phần Còn Lại Của Dự Án Website: https://bit.ly/2vTajMc ANN thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4806019 WhitePaper: https://token.inflr.com/whitepaper Telegram: https://t.me/inflr Facebook: https://www.facebook.com/inflr Twitter: https://twitter.com/inflr Author: A Chang Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2307876 ETH: 0x380A5234EC8A93be1d91FB9301D46cE53949602d Inflr ICO Review | Giới Thiệu Phần Còn…

Ternion ICO Review – Phân Tích Cơ Bản Tiềm Năng Dự Án

————————————————————————————————————- Website: https://ternion.io/ Whitepaper: https://ternion.io/TernionWhitepaper_en.pdf Ann: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4623236.msg41743899#msg41743899 Telegram https://t.me/TernionOfficial Author: bulahp Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2169550 Ternion ICO Review – Phân Tích Cơ Bản Tiềm Năng Dự Án

Aimedis ICO REVIEW – Phân tích WhitePaper

Website: https://aim.aimedis.com/ Whitepaper: https://aim.aimedis.com/pdf/WhitepaperEN10.pdf Twitter: https://twitter.com/AimedisGlobal Facebook: https://www.facebook.com/aimedisglobal/ Telegram: https://t.me/aimedistoken By: dungnguyen2706 Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2139561 ETH: 0xF0e3CAEd3755166793D9865ca3d6153Dc5c92Ec5 Aimedis ICO REVIEW – Phân tích WhitePaper

Trabet ICO Review – Phân tích Dự án

Website : https://trabet.co/ WP : https://trabet.co/wp-content/themes/wp-bootstrap-starter-child/images/en_whitepaper.png Twitter: https://twitter.com/CoinTrabet Facebook: https://www.facebook.com/TrabetCoin.co/ Telegram: https://t.me/joinchat/IcySnE8VFxMTlmJbl_vvAQ Bitcointalk:https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1381990;sa=summary ETH: 0xC9B0B1d04Ed358867e303DD3c07e289DE0359079 Trabet ICO Review – Phân tích Dự án

DACC ICO REVIEW – Phân tích WhitePaper

Website: http://dacc.co/ Whitepaper: http://dacc.co/whitepaper/Dacc.pdf ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4456509 Twitter: https://twitter.com/DACCblockchain Facebook: https://www.facebook.com/DACCblockchain/ Telegram: https://t.me/dacc_official_group_english Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2139561 ETH: 0xF0e3CAEd3755166793D9865ca3d6153Dc5c92Ec5 DACC ICO REVIEW – Phân tích WhitePaper