TOKENSALE.NEIRONIX.io – Đánh Giá Chi Tiết Dự Án – ICO Review

*Website: https://neironix.io/ https://tokensale.neironix.io/ *ANN thread: https://bitcointalk.org/index.php?top… *WhitePaper: https://tokensale.neironix.io/files/w… *Telegram: https://t.me/neironix_enn *Facebook: https://www.facebook.com/neironix/ *Twitter: https://twitter.com/neironix_io *By: YuongDump. Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2086882 ETH: 0x2873179C727b6CEb6379c8D1FD441Af977EFeB12 TOKENSALE.NEIRONIX.io – Đánh Giá Chi Tiết Dự Án – ICO Review

TOKENSALE.NEIRONIX.io – Đánh Giá Chi Tiết Dự Án – ICO Review

*Website: https://neironix.io/ https://tokensale.neironix.io/ *ANN thread: https://bitcointalk.org/index.php?top… *WhitePaper: https://tokensale.neironix.io/files/w… *Telegram: https://t.me/neironix_enn *Facebook: https://www.facebook.com/neironix/ *Twitter: https://twitter.com/neironix_io *By: YuongDump. Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2086882 ETH: 0x2873179C727b6CEb6379c8D1FD441Af977EFeB12 TOKENSALE.NEIRONIX.io – Đánh Giá Chi Tiết Dự Án – ICO Review

Coinolix Cryptocurrency Exchange ICO Review Tổng quan và đánh giá | Crypto Freedom

Coinolix Cryptocurrency Exchange ICO Review Tổng quan và đánh giá | Crypto Freedom Website: https://coinolix.com whitepaper: https://coinolix.com/document/coinoli… Telegram group: https://t.me/coinolixgroup Telegram channel: https://t.me/coinolix Twitter: https://twitter.com/coinolix Facebook: https://www.facebook.com/coinolix Linkedin: https://www.linkedin.com/company/coin… Instagram: https://www.instagram.com/coinolix Github: https://github.com/coinolixcryptoexch… Reddit: https://www.reddit.com/r/Coinolix Medium: https://medium.com/@coinolix Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_JO… Bitcointalk[ANN]:…

Skynet ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

—————————————————————————————— WEBSITE: https://skynet.co/ WHITEPAPER: https://skynet.co/docs/SkynetOpenNetwork.pdf TELEGRAM: https://t.me/SkynetOpenNetwork By: Thanden99 Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2036932 Skynet ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

[Review ICO] Đánh giá dự án KALC (Phần 2)

Website: http://kalc.io/ Whitepaper: http://kalc.io/assets/book/%E8%80%83%E6%8B%89%E8%8B%B1%E6%96%87%E7%89%88.pdf Facebook: https://www.facebook.com/kalcofficial/ Twitter: https://twitter.com/KALCofficial ———————————————————————————— Bitcointalk username: ailatoi112 Bitcointalk profile link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1809468 My ETH ADDRESS: 0x9fD56aE0ca17E36aEE6fD4bAcE459e48E9D5a795 [Review ICO] Đánh giá dự án KALC (Phần 2)

Esport Ecosystem ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

—————————————————————————————— WEBSITE: http://www.esportsecosystem.com/ WHITEPAPER: https://www.esportsecosystem.com/documents/ESE_Whitepaper_V4.pdf ANN BITCOINTALK: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4974527.0 TELEGRAM: http://www.t.me/esportsecosystem By: Thanden99 Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2036932 Esport Ecosystem ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

Fuleex ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

WEBSITE: https://fuleex.io/ WHITEPAPER: http://fuleex.io/files/Fuleex_whitepaper_EN.pdf TELEGRAM: https://t.me/FuleexFULX ————————————————————————————————————- Author: xiaozay Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1789940 Fuleex ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

Đánh giá và giới thiệu về dự án ICO Hihealth

Website: https://hihealth.io/ Whitepaper: https://drive.google.com/open?id=13cYRMmS5XucoEaNt6eGZ5hgqzTbveif1/ Telegram: https://t.me/HiHealth0 ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3252889.msg33879027#msg33879027 ———————————————————————————————————– User Bitcointalk: kimjunghae Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2273727 Đánh giá và giới thiệu về dự án ICO Hihealth

Ruby-X ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Tiềm Năng Dự Án

WEBSITE: https://ruby-x.io/ ANN Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4564194.msg41126532#msg41126532 WHITEPAPER: https://drive.google.com/file/d/0B6mGR3eqXfflcDY2VFJtaFRYSWZaTzZWMDhSMUhzLTNJQ2V3/view TELEGRAM: https://t.me/rubyexchangetoken ————————————————————————————————————- Author: xiaozay Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1789940 Ruby-X ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Tiềm Năng Dự Án