Skynet ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

—————————————————————————————— WEBSITE: https://skynet.co/ WHITEPAPER: https://skynet.co/docs/SkynetOpenNetwork.pdf TELEGRAM: https://t.me/SkynetOpenNetwork By: Thanden99 Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2036932 Skynet ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

[Review ICO] Đánh giá dự án KALC (Phần 2)

Website: http://kalc.io/ Whitepaper: http://kalc.io/assets/book/%E8%80%83%E6%8B%89%E8%8B%B1%E6%96%87%E7%89%88.pdf Facebook: https://www.facebook.com/kalcofficial/ Twitter: https://twitter.com/KALCofficial ———————————————————————————— Bitcointalk username: ailatoi112 Bitcointalk profile link: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1809468 My ETH ADDRESS: 0x9fD56aE0ca17E36aEE6fD4bAcE459e48E9D5a795 [Review ICO] Đánh giá dự án KALC (Phần 2)

Esport Ecosystem ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

—————————————————————————————— WEBSITE: http://www.esportsecosystem.com/ WHITEPAPER: https://www.esportsecosystem.com/documents/ESE_Whitepaper_V4.pdf ANN BITCOINTALK: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4974527.0 TELEGRAM: http://www.t.me/esportsecosystem By: Thanden99 Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2036932 Esport Ecosystem ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Whitepaper

Fuleex ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

WEBSITE: https://fuleex.io/ WHITEPAPER: http://fuleex.io/files/Fuleex_whitepaper_EN.pdf TELEGRAM: https://t.me/FuleexFULX ————————————————————————————————————- Author: xiaozay Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1789940 Fuleex ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Nền Tảng

Đánh giá và giới thiệu về dự án ICO Hihealth

Website: https://hihealth.io/ Whitepaper: https://drive.google.com/open?id=13cYRMmS5XucoEaNt6eGZ5hgqzTbveif1/ Telegram: https://t.me/HiHealth0 ANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3252889.msg33879027#msg33879027 ———————————————————————————————————– User Bitcointalk: kimjunghae Profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2273727 Đánh giá và giới thiệu về dự án ICO Hihealth

Ruby-X ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Tiềm Năng Dự Án

WEBSITE: https://ruby-x.io/ ANN Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4564194.msg41126532#msg41126532 WHITEPAPER: https://drive.google.com/file/d/0B6mGR3eqXfflcDY2VFJtaFRYSWZaTzZWMDhSMUhzLTNJQ2V3/view TELEGRAM: https://t.me/rubyexchangetoken ————————————————————————————————————- Author: xiaozay Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1789940 Ruby-X ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Tiềm Năng Dự Án

Đánh giá dự án ICO – FXPay

Website: https://fxpay.io/ Whitepaper: https://fxpay.io/pdf/FXPAY_V.1.4.pdf ANN: https://bitcointalk.org/index.php?top… Twitter: https://twitter.com/fxpayglobal Facebook: https://www.facebook.com/fxpayglobal Telegram: https://t.me/fxpayglobal3 Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2127803 ETH: 0x6Aecb1346f8dAA1b67730853d38F0D4d42ccf077 Đánh giá dự án ICO – FXPay

Reviews ICO – Đánh giá Đội ngũ và Đối tác dự án ICO Cryptograin

—————————— [25 June, 2018 – 29 August, 2018] —————————— Twitter: https://twitter.com/cryptograin_io Facebook: https://www.facebook.com/cryptograin Telegram: https://t.me/cryptograin YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=PFdKO… Whitepaper: https://cryptograin.io/whitepaper Website: https://cryptograin.io Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1811400 ETH: 0x95483EBC6291f72858e20309f6738F434Afb7F36 Reviews ICO – Đánh giá Đội ngũ và Đối tác dự án ICO Cryptograin