“Bitcoin giống như Internet vào những năm 1980, thời đại của Bitcoin chỉ mới bắt đầu” – CoinNews

Bitcoin giống như Internet vào những năm 1980, thời đại của Bitcoin chỉ mới bắt đầu – CoinNews – Trong số phát sóng gần đây từ chương trình Fast Money của CNBC, Brian Kelly đã so sánh cryptocurrency như là…