Ruby-X ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Tiềm Năng Dự Án

Ruby-X ICO - Phân Tích Và Đánh Giá Tiềm Năng Dự Án
WEBSITE: https://ruby-x.io/

ANN Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?topic=4564194.msg41126532#msg41126532

WHITEPAPER: https://drive.google.com/file/d/0B6mGR3eqXfflcDY2VFJtaFRYSWZaTzZWMDhSMUhzLTNJQ2V3/view

TELEGRAM: https://t.me/rubyexchangetoken

————————————————————————————————————-

Author: xiaozay

Bitcointalk profile: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1789940

Ruby-X ICO – Phân Tích Và Đánh Giá Tiềm Năng Dự Án