Review ICO KOILOP – CRYPTOCURRENCY TMĐT Kinh Doanh Sản Phẩm Số

Review ICO KOILOP - CRYPTOCURRENCY TMĐT Kinh Doanh Sản Phẩm Số
Koilop Airdrop 10.000.000(KLP)/10.000(ETH)
Get 200KLP ~ 0.1 ETH
Đăng ký: https://goo.gl/PUMMqM
Nhập địa chỉ ví Mew sau này dùng để trả Token
KYC ( Xác minh danh tính )
Add 5 member (ref)
Tham gia Telegram chat là xong.
KOILOP LÀ GÌ ?
Koilop(KLP) là một hệ thống tự do được phân tán ngang hàng.Khi đó người mua(khách hàng) và nhà cung cấp dịch vụ có thể thực hiện kinh doanh trực tuyến. Nói đơn giản Koilop là một trang TMĐT. Trong đó dùng Smart Contract để đảm bảo các giao dịch đều được lưu lại một cách minh bạch, nhanh chóng.
Đăng ký tham gia Koilop: https://bit.ly/2x17BG0
Website chính thức: https://www.koilop.com
Ecosystem: http://koilopecosystem.com
GitHub: https://github.com/koiloplimited/smart-contract
Telegram: https://t.me/koilopofficial
Twitter: https://twitter.com/KoilopOfficial
Facebook: https://www.facebook.com/KoilopOfficial
Reddit: https://www.reddit.com/user/koilopofficial/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/koilopofficial
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCvRMaMXD3yzEAu8ERBvxIGw
Medium: https://medium.com/@koilopofficial

Review ICO KOILOP – CRYPTOCURRENCY TMĐT Kinh Doanh Sản Phẩm Số