PREVIEW ICO || WESTLAND STRORAGE 1$ = 1 TOKEN || HOT BOUNTY 2018

PREVIEW ICO || WESTLAND STRORAGE 1$ = 1 TOKEN || HOT BOUNTY 2018
Bounty hot tháng 4.
Mình review lại để các bạn chưa làm có cơ hội làm con này.
Tên dự án: WESTLAND STORAGE
Token name: WLS
PRICE: 1WLS = 1$
LINK THAM GIA DỰ ÁN: http://goo.gl/Z9hM6h
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM.
NẾU THẤY CÓ ÍCH CHO MÌNH XIN 1 LIKE VÀ 1 SUB NHA !

PREVIEW ICO || WESTLAND STRORAGE 1$ = 1 TOKEN || HOT BOUNTY 2018