PECUNIO ICO REVIEW – QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA BẠN TRONG TƯƠNG LAI

PECUNIO ICO REVIEW - QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA BẠN TRONG TƯƠNG LAI
PECUNIO ICO REVIEW – QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA BẠN TRONG TƯƠNG LAI

Pecunio cung cấp cho bạn một tổng quan về tất cả các giao dịch trên trao đổi của chúng tôi thông qua một giao diện an toàn và minh bạch đó là dễ sử dụng. Bạn có thể:

Chuyển tiền vào ví của bạn (Chuyển khoản ngân hàng, PayPal, giao dịch mật mã)
Thanh toán (Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của bạn hoặc vào ví tiền khác)
Đầu tư vào các bí mật lớn
Đầu tư vào các sản phẩm quỹ của chúng tôi

– Website: https://pecun.io/
– Whitepaper: https://pecun.io/Pecunio_White_Paper.pdf
– Telegram: https://t.me/pecuniochat
– Bitcointalk Profile:https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=2027069
– Myetherwallet: 0x3AE5094abF75bf643173C2b9f0aDF3076Dad8A7b

PECUNIO ICO REVIEW – QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA BẠN TRONG TƯƠNG LAI