Arcona ICO Review – Augmented Reality Ecosystem. Arcona TokenSale Review

Arcona ICO Review  - Augmented Reality Ecosystem. Arcona TokenSale Review
Сайт ICO – https://www.arcona.io/en/
Whitepaper – https://www.arcona.io/wp-content/uploads/2018/01/ARCONA-WP-EN_020318_logo.pdf
Bitcointalk ANN – https://bitcointalk.org/index.php?topic=2324174.0
Telegram – https://t.me/arcona_ico

Author – https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1292115

Arcona ICO Review – Augmented Reality Ecosystem. Arcona TokenSale Review